Dane personalne
Imię i nazwisko dr hab. Anna Kucaba-Pietal
Telefon (17) 865 13 51
Email
Budynek L
Nr pokoju 350
Adres Rzeszów 35-952 Powstańców Warszawy 8
Jednostka organizacyjna Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy
 • od 1979r. jestem zatrudniona na Politechnice Rzeszowskiej
 • od 2006r. jestem zatrudniona na stanowisku Profesora nadzwyczajnego

STOPNIE NAUKOWE

 • 2005 – doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie Mechaniki (z wyróżnieniem), mechanika obliczeniowa, metody numeryczne przepływów, modelowanie matematyczne, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 • 1985 – doktor nauk technicznych ( z wyróżnieniem), Politechnika Rzeszowska, Wydział Mechaniczny
 • 1977 - magister, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Warszawa

STAŻE NAUKOWE

 • Europejskie Centrum Mikrofluidyki IMTEK, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Niemcy 2001,
 • ( Stypendystka Europejskiej Fundacji Nauki )
 • Lehrstuhl für Stromungsmechanik, Technische Fakultet, Friedrich-Alexander-Univer-sitet Erlangen-Nürnberg 2001.
 • University of Pisa, 2003

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE


CZŁONKOWSTWO I FUNKCJE W TOWARZYSTWACH I RADACH NAUKOWYCH

 • Członek Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk : (link do http://kmech.pan.pl/)
 • Associate Graduate Member Computer Sciences, University of South Missisippi, USA ( od 2001)
 • Członek Euromechu, GAMMu, AMIFu
 • Członek Editorial Board czasopisma międzynarodowego: Carpatian Journal of Mathematics.
 • Członek Komitetu Naukowego 6 miedzynarodowych konferencji: IMCSIT w Wisle ( 2006, 2007, 2008) w Ruse (2002) oraz w Baia Mare ( 2004).

WAŻNIEJSZE NAGRODY I ODZNACZENIA

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • 11 Nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego III stopnia za osiągnięcia naukowe

DOROBEK NAUKOWY po DOKTORACIE WYRAŻONY ILOŚCIOWO

 • 120 (10- artykułów z tzw. Listy filadelfijskiej)
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom